IMPORTANT NOTICE

Merujuk kepada pesanan sms, email dan pesanan chat persendirian yang telah diedarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, PR1MA ingin menyatakan bahawa PR1MA tiada meletakkan sebarang tarikh tutup untuk pendaftaran.